معنی کلمه چهارپائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهارپائین . [ چ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند. از قنات مشروب میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).