معنی کلمه غیاث الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غیاث الدین . [ ثُدْ دی ] (اِخ ) (امیر...) محمدبن امیر میران از امرا و بزرگان دولت شاهی (قرن دهم هجری ). وی پسر ارشد امیر میران بود. در اوایل ایام کشورگشایی نواب شاهی مؤاخذه گردید و درگذشت . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 607 شود.