معنی کلمه جرعکیک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرعکیک . [ ج ُ رَ ] (ع اِ) جغرات . (منتهی الارب ). جَرعَکوک . رجوع به این کلمه شود.