معنی کلمه قره گونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره گونی . [ ق َ رَ گ ُ ن ِ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع در 18 هزارگزی شمال باختری هریس و 6 هزارگزی شوسه ٔ تبریز به اهر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی معتدل است . سکنه ٔ آن 97 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان فرش بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).