معنی کلمه قره گول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره گول .[ ق َ رَ گُل ْ ] (اِخ ) دهی از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه واقع در 23500 گزی شمال قره آغاج و 6 هزارگزی جنوب شوسه ٔ مراغه به میانه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔ آن 74 تن . آب آن از چشمه سار و محصول آن غلات ، نخود، بزرک . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).