معنی کلمه صومح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صومح . [ ص َ ؟] (اِخ ) موضعی است . (معجم البلدان ) (منتهی الارب ).