معنی کلمه حردبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حردبة. [ ح َ دَ ب َ ] (اِخ ) از اعلام است . (منتهی الارب ).