معنی کلمه نجم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نجم آباد. [ ن َ ] (اِخ ) قصبه ای است از دهستان افشاریه ٔساوجبلاغ شهرستان کرج ، در 48 هزارگزی مغرب کرج و 18 هزارگزی جنوب راه کرج به قزوین در جلگه ٔ معتدلی واقعاست و 2674 تن سکنه دارد. آبش از قنات و محصولش غلات و صیفی و بنشن و چغندرقند و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).