معنی کلمه انفیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انفیه . [ اَ ی َ / ی ِ ] (ع اِ) هر دارویی که به بینی کشند. (ناظم الاطباء). مجموعه ای از داروهای معطر و مخدر و عطسه آور که آن را گاه در بینی کنند و از آن احساس نشاءة نمایند. (از فرهنگ فارسی معین ). گرد تنباکو با اجزایی دیگر که بر بینی کشند، تری را. عطوس . نشوق . نشوغ . (یادداشت مؤلف ). - انفیه کشیدن ؛ بر بینی رساندن انفیه . و رجوع به انفیة و انفیه دان شود.