معنی کلمه چهاربخش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهاربخش . [ چ َ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان روضه چای بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه ، 400 تن سکنه دارد. از شهرچای آبیاری میشود. محصولش غلات ، توتون ، چغندر و حبوبات و شغل اهالی زراعت است . دبستانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).