معنی کلمه زنبلان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنبلان . [ زَم ْ ب َ ] (اِخ ) دهی از دهستان کیوان است که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز واقع است و 296 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).