معنی کلمه انفج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انفج . [ اَ ف َ ] (اِ) الفنج و اندوخته و حاصل و محصول . (ناظم الاطباء). ظاهراً محرف الفنج است . رجوع به الفنج شود.