معنی کلمه قره کانلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره کانلو. [ ق َ رَ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در 23 هزارگزی شمال خاوری سراب و 11 هزارگزی شوسه ٔ سراب به اردبیل . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 196 تن . آب آن از نهر و چاه و محصول آن غلات و حبوبات و محصول دامی . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).