معنی کلمه صولت آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صولت آباد. [ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دیزمار، خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر،واقع در 30 هزارگزی شمال باختری ورزقان و 37 هزارگزی جاده ٔ ارابه رو تبریز به اهر. کوهستانی و معتدل است و 149 تن سکنه دارد. آب آن از دو رشته چشمه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان گلیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).