معنی کلمه قره قویونلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره قویونلو. [ ق َ رَ ق ُ یُن ْ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو از بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع در 27 هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 5 هزارگزی خاور شوسه ٔ ارومیه به سلماس . موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔ آن 90 تن . آب آن از نازلوچای و محصول آن غلات ، توتون ، چغندر، حبوبات . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان جوراب بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).