معنی کلمه انصهار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انصهار. [ اِ ص ِ ] (ع مص ) گداخته شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی )(مصادر زوزنی ). گداختن (لازم ). (از اقرب الموارد).