معنی کلمه چهارباغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهارباغ . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب ) نام آهنگی در موسیقی . چهارپاره . رجوع به ذیل کلمه ٔ آهنگ شود.