معنی کلمه خربشته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خربشته . [ خ َب َ ش َ ] (ع مص ) تباه کردن کتاب . (از منتهی الارب ).