معنی کلمه قره قرقان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره قرقان . [ ق َ رَ ؟ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان دودانگه ٔ بخش ضیأآباد شهرستان قزوین واقع در 25 هزارگزی جنوب باختری ضیأآباد و 6 هزارگزی راه شوسه ٔ همدان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سردسیر است . سکنه ٔ آن 130 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات و مختصر انگور. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان گلیم بافی و جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).