معنی کلمه صادق خان شقاقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صادق خان شقاقی . [ دِ ن ِ ش ِ ] (اِخ ) وی از کسانی است که بر آقامحمدخان یاغی شد و در قزوین از فتحعلی شاه شکست خورد.