معنی کلمه ثروان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثروان . [ ث َرْ ] (ع ص ، اِ) مرد بسیارمال .