معنی کلمه عسیقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عسیقة. [ ع َ ق َ ] (ع ص ) شراب هیچکاره ٔ بسیارآب . (منتهی الارب ). شراب بی مزه ٔ بسیارآب . (ناظم الاطباء). شراب ردی ٔ و بسیارآب ، وآن را عَسَق نیز ضبط کرده اند. (از اقرب الموارد).