معنی کلمه انزیاح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انزیاح . [ اِ ] (ع مص ) رفتن و دور گردیدن . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). دور شدن . (یادداشت مؤلف ).