معنی کلمه عالمانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عالمانه . [ ل ِ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب )عاقلانه و خردمندانه و دانشمندانه . (ناظم الاطباء).