معنی کلمه ظهیرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیرالدین . [ ظَ رُدْ دی ] (اِخ ) (شیخ ...) عیسی بن شیخ معین الدین ابونصر احمدبن ابی الحسن الشافعی الجامی است که نسب وی به جریربن عبداﷲ البجلی میرسد. پدر وی یعنی معین الدین که در سال احدی و اربعین و اربعمائة (441 هَ . ق .) متولد شده و در سال ست و ثلاثین و خمسمائة (536 هَ . ق .) وفات یافته از سالکان طریقت و اهل حقیقت بوده و صاحب کتابی است به نام سراج السایرین . (حبیب السیر چ تهران ج 1 ص 312).