معنی کلمه جرسام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرسام . [ ج ِ ] (ع اِ) علت برسام . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بیماری برسام . (ناظم الاطباء). برسام . (متن اللغة) (ذیل اقرب الموارد از تاج ).

زهر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). زهرکشنده . (از متن اللغة). سم . (ذیل اقرب الموارد) جُرسُم . (متن اللغة) (ذیل اقرب الموارد).