معنی کلمه انزل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انزل . [اَ زَ ] (ع ن تف ) نازل تر. پست تر. (یادداشت مؤلف ).