معنی کلمه هاژوییدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هاژوییدن . [ دَ ] (مص ) حیران شدن و فروماندن . (برهان ) (آنندراج ). رجوع به «هاژو» شود. سروری و رشیدی هم به همین معنی آورده اند.