معنی کلمه غیاث آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غیاث آباد. (اِخ ) دهی است جزء دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان تربت حیدریه که در32هزارگزی شمال باختری رود و یکهزارگزی باختر راه شوسه ٔ عمومی تربت به سلامی واقع است . دشت و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 270 تن است که فارسی زبانند. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات ، پنبه و زیره است . شغل اهالی زراعت ، گله داری ، قالیچه و کرباس بافی است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).