معنی کلمه صوفی شگفتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صوفی شگفتی . [ ش ِ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قطور بخش حومه ٔ شهرستان خوی ، واقع در39 هزارگزی جنوب باختری خوی و 9 هزارگزی جنوب راه ارابه رو خوی به قطور. این ده در دره واقع و هوای آن سردسیر و سالم است . 20 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی و راه آن مالرو است . ساکنین از ایل شکاک میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).