معنی کلمه اندوه گرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اندوه گرد. [ اَ ه ْ گ ِ ] (اِخ ) اندوهجرد. (یادداشت مؤلف ). رجوع به اندوهجرد شود.