معنی کلمه ژرمن لوکسروآ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرمن لوکسروآ. [ ژِ م َ لُک ْ س ِ ] (اِخ ) (کلیسای مقدس ) نام کلیسائی قدیمی در پاریس مقابل لوور. اساس ساختمان آن در قرن ششم میلادی گذارده شده است .