معنی کلمه لارام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لارام . (اِخ ) دهی از دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان شوشتر. دارای 150 تن سکنه . زبان اهالی فارسی لری و راه آنجا مال رو است . آن را پاگچ نیز گویند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).