معنی کلمه کرامیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرامیدن . [ ک ِ دَ ] (مص ) تعظیم و تکریم کردن . عزیز داشتن . (ناظم الاطباء).