معنی کلمه قره سقال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره سقال . [ ق َ رَ س َق ْ قا ] (اِخ ) دهی از دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 52 هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 8500گزی شمال خاوری راه ارابه رو میاندوآب به شاهین دژ. موقع جغرافیایی آن دره و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔ آن 319 تن . آب آن از رودخانه ٔ قوریچای و محصول آن غلات ، چغندر، کشمش ، بادام ، نخود. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).