معنی کلمه ویوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویوک . [ وَ یو ] (اِ) ویوگ . رجوع به ویوگ شود. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).