معنی کلمه قره زمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره زمی . [ ق َ رَ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان قره قویون بخش حومه ٔ شهرستان ماکو واقع در 34 هزارگزی جنوب خاوری ماکو و 4500 گزی جنوب شوسه ٔ مرگن به شوط. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل مالاریایی است . سکنه ٔآن 250 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، حبوبات ، کشمش ، انگور، پنبه . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه ارابه رو دارد، و میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).