معنی کلمه اندروردیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اندروردیه . [ اَ دَ وَ دی ْ ی َ / اَ رَ رَ دی ْ ی َ ] (اِ) اندرورد. (ناظم الاطباء). رجوع به اندرورد شود.