معنی کلمه گلیران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلیران . [ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل که در 40000گزی جنوب بابل واقع شده است . هوای آن سرد و دارای 105 تن سکنه است . آب آنجا ازچشمه تأمین میشود. محصول آن لبنیات و شغل اهالی گله داری و راه آن مالرو است . ساکنان آن در زمستان به قشلاق بندپی میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).