معنی کلمه اندرهست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اندرهست . [ اَ دَ هََ ] (اِ) گیاهی که آنرا قاتل الکلب نیز گویند. (ناظم الاطباء). زعفران دشتی . (آنندراج ). و رجوع به قاتل الکلب شود.