معنی کلمه سدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سدن . [ س َ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رستاق بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در 12 هزارگزی باختری گرگان و 3 هزارگزی جنوب شوسه ٔ گرگان به کردکوی . هوای آن معتدل و مرطوب است و سکنه ٔآن 235 تن است . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان بافتن پارچه های نخی و کرباسبافی است . راه فرعی بشوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).