معنی کلمه ثرملیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرملیة. [ ث ُ م ُ لی ی َ ] (اِخ ) آبی است از بنی عطارد در یمامه . (معجم البلدان ).