معنی کلمه زمین هیکل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زمین هیکل . [ زَ هََ / هَِ ک َ ] (ص مرکب ) درشت و بزرگ : زمین هیکلی ، ابررفتاری ، رعدآوازی ، برق رفتاری . (سندبادنامه ص 251).