معنی کلمه ابن زبعری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن زبعری . [ اِ ن ُ زِ ب َ را ] (اِخ ) شاعر مشهور عرب در آغاز اسلام . او را اشعاری در هجاء رسول صلوات اﷲعلیه بود و مردم را بجنگ با آن حضرت تحریض میکرد و در غزوه ٔ احد در جیش مشرکین بود و اشعاری در مسرت از فتح قریش و شکست مسلمانان بسرود لکن پس از فتح مکه اسلام آورد. تاریخ وفات او معلوم نشد.