معنی کلمه کراماتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کراماتی . [ ک َ ] (ص نسبی ) منسوب و متعلق به کرامات . (ناظم الاطباء).