معنی کلمه شری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شری . [ ش َرْ را ] (اِخ ) ناحیه ای است به همدان . (منتهی الارب ).