معنی کلمه صوفان پائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صوفان پائین . [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر، واقع در 25 هزارگزی جنوب خاوری شوش و 8هزارگزی خاوری راه تابستانی شوشتر به بندقیر. کنار باختری رود گرگر. دارای 150 تن سکنه . آب آن از کارون . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت . راه آن در تابستان اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).