معنی کلمه ویله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ویله . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیونیج بخش کرندشهرستان شاه آباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).