معنی کلمه باقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باقی . (اِخ ) (عبدالباقی ) شاعری بوده است ایرانی و خوش طبع، از اولاد شاه نعمت اﷲ ولی واز مقربین شاه اسماعیل صفوی و در اواخر قرن دهم هجری در جنگهای مابین ایران و عثمانی مقتول شد. (ریحانةالادب ج 1 ص 137). اسمش میرعبدالباقی بود،... ممدوح ملاامیدی طهرانی و در زمان حضرت صاحبقران بشغل صدارت در منصب ایالت سرافراز بود. در جنگ چالدران که در میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی واقع شد به درجه ٔ شهادت رسید. (از آتشکده ٔ آذر چ شهیدی ص 122). نتوان صریح با تو غم خویش گفت و تو طفلی هنوز و فهم کنایت نمی کنی . ساقی مطلب جانب میخانه ام امروز کز خون جگر پر شده پیمانه ام امروز. مسکن شده کوچه ٔ ملامت ما را ره نیست به وادی سلامت ما را درویشانیم و ترک عالم کرده این است طریق تا قیامت ما را. و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 2 ص 1204 شود.