معنی کلمه انداس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انداس . [ اَ ] (ع ص ) بی ترس و شجاع و زیرک . (ناظم الاطباء).